Fietspadkreeft

Bodegraven-Reeuwijk – Het misschien wel de meest originele benaming voor een diertje dat inmiddels als een ware plaaggeest de binnenlandse wateren teistert. Ook in Bodegraven-Reeuwijk melden steeds meer inwoners de Amerikaanse kreeft doodleuk met zijn scharen over straat zien wandelen. Overigens gaat het hier niet om slechts een soort, maar verschillende. Allemaal hebben ze een ding gemeen, de voorvaderen kwamen uit Amerika.

Exotenregeling
Rivierkreeften vallen onder de exotenregeling en daarmee zijn ze bestempeld als diersoort die niet thuishoort in de inheemse cultuur en deze dreigt te overwoekeren. De muskusrat wordt bijvoorbeeld ook aangemerkt als zo exoot, maar in tegenstelling tot dit knaagdier valt de rivierkreeft niet onder de soorten die aangepakt moeten worden.

Landelijk taskforce
Toch lijkt de overlast steeds groter te worden en om dit in kaart te brengen is er op verzoek van het Hoogheemraadschap Rijnland een landelijke taskforce opgericht. Ook de VNG, de Unie van Waterschappen en verschillende kennisinstituten zoals Naturalis en de Universiteit Wageningen nemen deel aan deze groep.

De opdracht is om het ecologisch probleem nauwkeurig in kaart te brengen. Daarvoor  worden onder andere de lokale rattenvangers ingezet omdat de rivierkreeft vaak een ‘bijvangst is’.

Oplossing
Uiteindelijk is het natuurlijk de doelstelling om met elkaar een oplossing te vinden voor het probleem. Zomaar wegvangen mag niet. Dat is alleen voor de beroepsvissers toegestaan. In ieder geval is inmiddels welbekend dat de kreeften geen grote schade veroorzaken aan de dijken en het is vrijwel uitgesloten dat de dieren de oorzaak zijn geweest van de dijkafschuiving afgelopen zomer in Reeuwijk Tempel.

Wel is bekend dat ze graag met hun scharen gangen wroeten en dat natuurlijk oevers met stug riet dit beletten. Of dit gaat leiden dat in de toekomst alle dijken worden aangepakt en massaal riet wordt geplant is nu nog te vroeg om te zeggen.

Lekkernij
Een heel klein voordeel, ook dit kreeftje is een lekkernij. Online zijn er diversen recepten te vinden, maar nogmaals, zonder vergunning een maaltje uit de sloot halen is niet toegestaan.

Voorlopig wordt er nog veel kennis met elkaar gedeeld en samen gezocht naar een oplossing, want dat de fietspadkreeft het hier iets te veel naar zijn zin heeft is inmiddels wel duidelijk.

Meer informatie over de rivierkreeft is hier te vinden.

Het Hoogheemraadschap Rijnland maakt ook een podcast over onze wateren. In deze aflevering alles over de rivierkreeft.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp