Lokaal energieneutraal in 2035? Realistisch of loslaten?

Bodegraven-Reeuwijk – Hoewel landelijk de doelstelling op 2050 staat, sprak in 2014 de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk de wens uit al in 2035 energieneutraal te zijn. Vorig jaar concludeerde de Rekenkamer van het Groene Hart dat dit voornemen weliswaar ambitieus is, maar zeker niet onmogelijk. Bovendien is de gemeente optimistisch. Het motto is: “Halen we het niet, dan zijn we er in ieder geval mee bezig!”

De gemeente Woerden liep nog sneller en was voornemens in 2030 volledig energieneutraal te zijn. Vorige week kwam het Woerdens college echter tot de conclusie dat dit niet langer haalbaar is. Te weinig tijd en vooral te weinig geld om de doelenstellingen te halen.

Hoewel de schuldenlast van Woerden zelfs hoger is dan die van Bodegraven-Reeuwijk (167 tegenover 145 miljoen), is de financiële positie van deze gemeente veel rooskleuriger. Kunnen we dan verwachten dat ook in onze gemeente ‘De ambitie energieneutraal in 2035’ wellicht losgelaten gaat worden.

Elly de Vries, fractievoorzitter van D66, maakt zich inderdaad zorgen over het realisme van de gestelde doelen, maar de partij staat vrij pragmatisch in de materie. “Haalbaarheid is”, volgens De Vries “een keuze en afhankelijk van het geld dat je er met elkaar voor vrij wilt maken.” Helaas ziet ze bij het huidige college een vrij defensieve houding en is ze teleurgesteld dat er op het gebied van duurzaamheid te weinig gebeurt. Voor D66 is het belangrijk “vooral niet te blijven hangen in vertragingen”, en is doorpakken, nu en in de toekomst, onvermijdelijk.

Ook Jan Vergeer van de CDA-fractie twijfelt aan de haalbaarheid van de “ambitieuze” plannen van Bodegraven-Reeuwijk. “Als fractie van het CDA weten we dat het behalen van de doelen in 2035 vrijwel onmogelijk is”, geeft Vergeer aan, “maar door concreet met elkaar die stip op de horizon te zetten, zijn we wel met elkaar aan de slag gegaan.” De partij ziet overigens niets in activisme of populisme, maar wel ín een gezamenlijke urgentie.

Tot slot benadrukt de VVD bij monde van fractievoorzitter Robin Kersbergen dat de partij al langere tijd kritisch is op de haalbaarheid van de doelstellingen. Volgens de partij is het noemen van 2035 als uitgangspunt prima, maar cijfers laten zien dat de praktijk weerbarstiger is. “Toch moeten investeringen op dit gebied niet zozeer vanuit de gemeente komen, maar vooral gedaan worden door particulieren.” Voor het loslaten van ‘De ambitie 2035’ ziet de VVD echter geen reden. “Die afspraken zijn gemaakt en daar staan we voor.”

Merel van Dijk van GroenLinks geeft aan dat het nog helemaal niet is vastgesteld of de plannen niet realistisch of niet haalbaar zijn. Wat de fractievoorzitter van deze partij betreft “Gaan we heel hard aan de slag en verder met dat al wat ingezet is. De situatie vraagt om inzet van iedereen om de opwarming te beperken.” GroenLinks is geen voorstander van loslaten, integendeel, maar het is wel belangrijk om “een keuze te maken wat de opdracht is en hoe we die moeten invullen.”. Ook de inwoners zal hier, naast de gemeente, zijn verantwoordelijkheid in moeten pakken.

Helaas kreeg EditieGroeneHart.nl  van de andere lokale partijen nog geen antwoord op onze vraag, maar een tendens lijkt zich hier duidelijk af te tekenen. 2035 Is wellicht te snel, maar van het loslaten van de ambitie is vooralsnog geen sprake in politiek Bodegraven-Reeuwijk.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp