CDA Bodegraven-Reeuwijk stelt vragen over gymlessen in de gemeente

Bodegraven-Reeuwijk – In vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders is het CDA Bodegraven-Reeuwijk benieuwd naar het aantal gymuren dat de basisscholen in de gemeente vergoed krijgen vanuit het gemeentefonds. Onder de vergoeding ligt namelijk een rekenmodel dat in de praktijk in veel gevallen niet toereikend blijkt te zijn. Gevolg: scholen moeten structureel uit eigen middelen bijleggen om alle kinderen te kunnen laten gymmen. Onhoudbaar en daarom hebben een zij bij de politiek aan de bel getrokken.

Gezondheid en voldoende bewegen staan volop in de schijnwerpers en ook binnen het overheidsbeleid neemt het beweegonderwijs een belangrijke rol in. Volgens de wet hebben -uitzonderingen daargelaten- scholen recht op een vergoeding voor gymnastiekonderwijs. Die vergoeding komt vanuit het Gemeentefonds en wordt per gemeente berekend op basis van een hiervoor opgestelde beleidsregel. Die kijkt naar het aantal leerlingen per school en berekend dan voor hoeveel klassen schoolgym vergoed krijgen.

Volgens de lokale CDA fractie zit in dit rekenmodel echter een addertje verscholen. Het model gaat namelijk uit van een optimale klasindeling per school. Zodra het aantal klassen op een school meer is dan dat het model voorrekent ontstaat een probleem. In dat geval zijn er meer gym-uren nodig dan waar de school recht op heeft volgens deze rekenregel.

Ook in Bodegraven-Reeuwijk zou dit kunnen betekenen dat een aantal scholen structureel bij moet leggen vanuit eigen middelen. Het CDA is op zoek naar die cijfers en vraagt aan de wethouder om inzichtelijk te maken of dit probleem ook binnen de gemeente speelt en – indien dit het geval is – om hoeveel scholen en geld het zou gaan.

Daarbij neemt de partij het standpunt in dat, ondanks de financiële situatie van de gemeente, bewegingsonderwijs te belangrijk is om dit probleem te laten liggen.

Het antwoord van de wethouder wordt deze week verwacht.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp