College ziet geen mogelijkheden in financieel reddingsplan

Bodegraven-Reeuwijk – Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad in een helder antwoord laten weten niet verder te gaan met het financieel reddingsplan Green Valley. De basis van dit plan wordt gevormd door 3 motoren, die ieder op zich een verbetering van de financiële situatie van de gemeente zouden moeten gaan aanjagen. Enkele maanden geleden werd het plan op initiatief van de VVD gelanceerd, waarna de gemeenteraad opdracht gaf aan het college om het voorstel op haalbaarheid te toetsen.

Energie coöperatie
Het volledige plan bestond uit drie onderdelen. Het vormen van een gemeente brede energiecoöperatie, waarbij alle bedrijfsdaken voorzien zouden worden van zonnepanelen. Het verdienmodel dat hierdoor ontstaat zou dermate lucratief zijn dat een aanzienlijke bijdrage aan de gemeentelijke begroting geleverd kan worden.

Permanente woonstatus recreatiewoningen
De tweede motor stuitte vanaf de lancering op veel weerstand bij met name de inwoners van Reeuwijk-Brug. Door vooruit te lopen op een wetswijziging in de Tweede Kamer zouden recreatiewoningen in de gemeente een permanente woonbestemming krijgen. Dankzij de waardestijging van de huizen en de daarmee verbonden toename aan de WOZ-opbrengsten, zou ook deze motor voor veel extra inkomsten moeten gaan zorgen.

Artificle intelligence
Tot slot zou het bedrijfsleven van Bodegraven-Reeuwijk de ambitie moeten ontwikkelen om in de toekomst een koploper te worden op het gebied van artificle intelligence. Daardoor zou een belangrijke aanzuigende werking ontstaan voor hoogwaardige innovatieve bedrijven om zich binnen de gemeentegrenzen te vestigingen.

Er zijn aanknopingspunten, maar teveel risico’s
De overallconclusie van het college is dat binnen het 3 motorenplan een aantal aanknopingspunten te vinden zijn, die vooral liggen bij het opzetten van een energiecoöperatie en projecten op het gebied van innovatie in de logistiek en distributie. Wat betreft de artificle intelligence onderzoekt wethouder Nieuwenhuizen of er mogelijkheden bestaan om binnen een regionaal verband aansluiting te vinden bij ontwikkelingen op dit gebied.

De energie coöperatie biedt mogelijkheden, tegelijkertijd herbergt het ook grote risico’s. Aanvullend onderzoek wordt geadviseerd, maar dit gaat flink in de papieren (20.000,–30.000,-) lopen. Bovendien vraagt het plan om een gemeentelijke investering rond de 80 miljoen en daar zijn op het moment geen mogelijkheden voor.

Ook de motor waarbij de status van recreatiewoningen wordt omgezet is niet haalbaar. Ambtenaren hebben aangegeven dat het idee op dit moment vast loop op de provinciale en overheidswetgeving op dit gebied.

Daarmee lijkt het Green Valley plan voorlopig van tafel te zijn als financieel reddingsplan voor Bodegraven-Reeuwijk. Ook binnen de VVD was het plan inmiddels al grotendeels losgelaten en is de visie binnen het conceptverkiezingsplan bijgesteld.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp