Van hooiberghut tot natuurgezuiverd zwembad

Subsidie versterkt Zuid-Hollands platteland.

Zuid-Holland – In Zuid-Holland zijn dit jaar diverse initiatieven gestart die bijdragen aan vitale landbouw en betere verbinding tussen stad en platteland. Hiervoor is €2 miljoen subsidie beschikbaar. Een van de ontvangers is melkveehouder Boer in Woerdense Verlaat.

Deze ondernemer heeft 4 hooiberghutten gerealiseerd voor recreatie, volledig gemaakt van biobased materiaal uit de regio.

Het geld komt beschikbaar via LEADER, onderdeel van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. LEADER is bedoeld voor initiatieven van de bevolking, georganiseerd via zogeheten Lokale Actiegroepen. In Zuid-Holland zijn er twee van deze groepen: Holland Rijnland en Polders met Waarden (Alblasserwaard, Gouwe-Wiericke en Krimpenerwaard). Het programma geeft iedereen met een goed plan voor verduurzaming van het platteland, de kwaliteit van de regio of versterken van de lokale economie de kans dit uit te voeren.

Biobased hooiberghutten
Duurzame melkveehouderij Boer kreeg de subsidie maandag 11 oktober officieel uitgereikt. Afgelopen jaar heeft de ondernemer vier hooiberghutten gerealiseerd waarin gasten kunnen logeren. Dit levert extra inkomsten op, naast de inkomsten uit de melkveehouderij. Ook zorgt het voor meer toerisme in de regio. Daarnaast zijn de hutten volledig gemaakt van lisdodde en zwarte els; gewassen die op de natte veengrond in de omgeving kunnen worden geteeld. In samenwerking met onder meer het Veenweide Informatie Centrum in Zegveld, kan zo tegelijk onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden van dit soort biobased bouwmaterialen uit de regio.

Uniek natuurzwembad
Ander voorbeeld is de omvorming van zwembad De Loete in Haastrecht. Door de aanleg van vijvers met filterende planten, kan het zwembad volledig op een natuurlijke manier gezuiverd worden. Hiervoor hoeven geen chemicaliën meer worden gebruikt. Het water wordt verwarmd door innovatieve zonnecollectoren. De aanpassingen dragen bij aan de natuurlijke beleving van zwemmen in het bad, zeker gezien de omgeving: het zwembad grenst aan twee natuurgebieden: de Hooge Boezem en het Netwerk Nieuwe Natuur. Dit unieke karakter zorgt voor meer bezoekers.

Nog 1 miljoen beschikbaar
In 2021 en 2022 is in totaal €2 miljoen beschikbaar voor LEADER-projecten. Hiervan is nu ongeveer de helft toegekend. Andere projecten richten zich bijvoorbeeld op onderzoek naar biologische teelten, ontwikkeling van circulaire ketens of behoud van het sierteeltlandschap. “Zeer divers”, aldus gedeputeerde Meindert Stolk. “Dat is het mooie van deze subsidie. Het is een kweekvijver voor innovatieve en duurzame concepten, maar wél concepten die passen bij de regionale doelstellingen. Die iets toevoegen in de omgeving. Zo versterken we ons eigen platteland en tegelijk kan de kennis die wordt opgedaan ook nuttig zijn voor andere regio’s, in heel Europa.”

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp