Dorpen zelf aan zet om dorpsvisies uit te werken, samen met gemeente

Bodegraven-Reeuwijk De Toekomstvisie is geen stuk papier op de burelen van de gemeente, benadrukt procesbegeleider Gijsje Jacobs. “Heel veel inwoners, bedrijven en organisaties hebben bijgedragen aan het opstellen van de dorpsvisies als basis voor de huidige concept-Toekomstvisie. Deze Toekomstvisie is daarom ook van iedereen. De toekomst maken we samen, ieder vanuit zijn eigen rol: als inwoner, bedrijf, vereniging én als gemeente. De gemeente heeft niet voor alles een oplossing: voor die gewenste winkel, dat dorpshuis, speeltuin, extra bedrijfsruimte, instandhouding van een vereniging of welke wens dan ook. We moeten samen aan de slag na het opstellen van de Toekomstvisie. Samen de handschoen oppakken. Ik heb er alle vertrouwen in als je ziet hoe groot de betrokkenheid van de inwoners, bedrijven en organisaties in Bodegraven-Reeuwijk is.”

Gijsje Jacobs van Maakdestad assisteert verschillende gemeenten bij het opstellen van Toekomstvisies. “Het is opvallend hoe hoog de betrokkenheid in deze gemeente is. Daar mogen de mensen trots op zijn. De dorpen hebben zelf hun dorpsvisies opgezet en zijn nu aan zet om hun eigen toekomst vorm te geven. De gemeente is de trekker van de Toekomstvisie, maar zal dit samen doen met de dorpen, omdat de Toekomstvisie in feite de bundeling en afstemming van die dorpsvisies is. Omgekeerd geeft de Toekomstvisie de dorpen houvast omdat nu is vastgelegd wat de uitgangspunten voor de komende jaren zijn, hoewel die natuurlijk continu moeten worden bekeken in het licht van ontwikkelingen. Zo hebben we als Bodegraven-Reeuwijk omschreven dat niet alleen in Bodegraven maar ook in de dorpen nieuwbouwwoningen nodig zijn voor de eigen inwoners, maar daar gaan ook een provincie en de rijksoverheid over. We willen extra ruimte voor lokale bedrijven om te kunnen groeien, maar dat kan een gemeente niet alleen zelf bepalen. Bovendien is de ruimte binnen de gemeentegrenzen schaars. En we hechten aan een open landschap met een balans tussen natuur en agrarisch ondernemen, met een goede toekomst voor lokale boeren.”

In samenhang
In de Toekomstvisie wordt gekeken naar de samenhang van alle wensen, visies en ontwikkelingen. Dat is volgens Gijsje Jacobs de grote stap die is gezet. “Er werd steeds per thema gediscussieerd over bijvoorbeeld woningbouw, verkeersoplossingen, natuur en toerisme, voorzieningen in de dorpen, bedrijfsterreinen, noem maar op. Nu wordt alles met elkaar in verband gebracht voor de langere termijn. Maar de vraag hoe we dat uitwerken, ligt nu op tafel. Daarom is het goed dat iedereen na de inbreng bij de totstandkoming van de Toekomstvisie blijft meepraten en meewerken aan de uitwerking. Vooralsnog willen wij nu eerst de opmerkingen op het conceptstuk verzamelen. Vanuit de inwoners is mede in het licht van corona gevraagd om een online participatieplatform op te richten, zodat iedereen van huis uit kan reageren. Dat participatieplatform is er nu. Maar reageren mag ook op andere manieren. Je kunt de visie inzien in het gemeentehuis en Evertshuis en daar reageren, je kunt bellen met of schrijven naar de gemeente of op de website reacties achterlaten. We nemen alle reacties serieus en kijken waar het concept aanpassing behoeft voordat het door gemeenteraad wordt vastgesteld.”

Initiatieven uit dorpen zelf
De toekomst maken wij samen. “De dorpsvisies vergen eigen initiatief, waarbij de gemeente kan faciliteren. Maar de gemeente kan geen winkel openen of een bouwplan van een ontwikkelaar zomaar wijzigen. Het mooie is dat je al veel initiatieven van dorpen ziet. Zo wil Waarder in 2030 zelfvoorzienend zijn en daarom wil dit dorp meedoen in een proef van de provincie voor energietransitie. In Reeuwijk-Dorp wordt een woningbouwplan voor het voormalige klooster samen met de inwoners uitgewerkt. In Bodegraven heeft Hart van Bodegraven het voortouw genomen voor een aangenamer en groener centrum en trekken ondernemers samen op met de gemeente voor extra bedrijfsterreinen, met draagvlak van inwoners die lokale werkgelegenheid belangrijk vinden. In het plassengebied is er afstemming tussen Stichting Veen met haar gebiedsvisie en de dorpsvisies van Sluipwijk en Reeuwijk-Brug. In Nieuwerbrug was sprake van de eerste dorpsvisie die al heeft geleid tot de herinrichting van de openbare ruimte.”

Ruben Griffioen

“Zo kan ik veel voorbeelden opnoemen waarbij het dorp de handschoen oppakt,” aldus Gijsje Jacobs. “Als dorpen en gemeente blijven praten over en werken aan de invulling van de toekomst, neem je op voorhand veel scepsis weg in de trant van: ‘de gemeente doet toch niet wat ze beloven’. Nogmaals, de toekomst maken we samen. En met de concept-Toekomstvisie geven wij daar richting aan.”

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp