Visstand Reeuwijkse Plassen nog onder maat

Reeuwijk – De Natuuracademie Reeuwijkse Plassen gaf vorige week voor het eerst sinds Corona weer een mini-cursus. Het ging dit keer over ‘Leven onder water’. In de filmzaal van het Streekmuseum vertelde Rijnland over de resultaten van de meting van de visstand. En 2 dagen later gingen de deelnemers zelf met netten rondom De Steupel op onderzoek naar het onderwaterleven onder begeleiding van de KNNV en RAVON.  Het blijkt dat de visstand in de Reeuwijkse Plassen sinds 2010 licht verbeterd is, maar in 2019 nog steeds slecht scoort: 2,2 op een schaal van 10. 

Waterkwaliteit 
We weten dat de waterkwaliteit in het plassengebied te wensen overlaat, maar hoe zit het precies? Welk inzicht levert de vismonitor van Rijnland ons op? Want ‘meten is weten’. Een gezond ecologisch watersysteeem voor de Reeuwijkse Plassen zit tussen helder en troebel water in. Momenteel is het op veel plaatsen veel te troebel. Er is sprake van een dominantie van brasem en snoekbaars. Een gezonde visstand heeft baat bij voldoende zonlicht op de bodem voor onderwaterplanten en natuurvriendelijke oevers waar de vissen foerageren, paaien of overwinteren. Dit zogenaamde ‘huis van de vis’ moet op orde zijn. Ook moet er voldoende voedsel voor de vis zijn in de vorm van onderwaterdieren.  

Enkele deelnemers stelden vragen over de wijze waarop Rijnland het onderzoek heeft uitgevoerd en over het doel wat Rijnland voor ogen heeft. Tijdens de discussie bleek dat eisen die de recreant aan water stelt wel eens anders kunnen zijn dan de eisen van de natuur. Maar met het aanwijzen van verschillende zones, zoals St. Veen in haar gebiedsvisie heeft geformuleerd, kan je ver komen. 

Ook kwam de rivierkreeft aan de orde, waar veel mensen zich zorgen over maken. Er blijkt in Wageningen volop onderzoek te worden verricht naar de beste manieren om deze te bestrijden, niet alles kan of blijkt te werken. Gelukkig blijken er steeds meer natuurlijke vijanden te ontstaan, zoals reigers die ze wel lusten.  

Met netten in de weer 
Zaterdagochtend, met het zonnetje erbij, verzamelden de deelnemers zich bij De Steupel, om zelf aan de slag te gaan. Op verschillende plekken ging men onder deskundige leiding met netten in de weer, om de vangst daarna te bestuderen. Er werden kleine visjes gevangenen en volop onderwaterdiertjes, zoals libelle-larven, bootsmannetjes of schrijvertjes. Het viel op dat er nauwelijks vangst was op de Surfplas, maar de sloot naast De Steupel heel rijk was. Menigeen was verrast over de variatie en de schoonheid van deze dieren onder water.  

Cursussen 
Om bewoners en gebruikers van de Reeuwijkse Plassen zich bewust te laten worden van de natuur waarin ze wonen of recreëren organiseert de Natuuracademie mini-cursussen over allerlei thema’s. In het voorjaar gaan we opnieuw met Rijnland naar de Waterkwaliteit kijken, waarbij we vooral stil staan bij de effecten van ingrepen in het gebied om te komen tot minder voedingsstoffen (zoals fosfaat) en minder slib.  

 

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp