Bodegraven-Reeuwijk helpt Groenland Kip uit de brand

Bodegraven – Het ziet ernaar uit dat één van de grootste werkgevers van Bodegraven-Reeuwijk hier in de toekomst weer volop kan gaan draaien. Burgemeester en Wethouders hebben 5 oktober besloten “onder voorwaarden” mee te werken aan uitvoering van het sloop- en nieuwbouwplan van Groenland Kip, Beneluxweg 5 te Bodegraven. 

Het bedrijfsgebouw van deze onderneming, gespecialiseerd in verwerken en verpakken van kip en poeliersproducten, brandde 11 juli bijna volledig uit. In een overgebleven deel zit roet. Daarom en gezien de hoge hygiëne-eisen in de vleesverwerkingsindustrie is nieuwbouw de enige optie, schrijft het college aan de gemeenteraad. 

Het dak op 
Het plan betekent goed nieuws voor de vaste medewerkers en een deel van de uitzendkrachten, in totaal rond 260 personen. Door automatisering en modernisering zullen in de toekomst circa 30 procent minder mensen nodig zijn. Dit kan worden bereikt door reductie van het aantal uitzendkrachten. Innovatief – en ruimte elders besparend – wordt ook het parkeren: op het dak van het nieuwe complex. 

Voor de brand omvatte het productiegebouw verschillende delen en lagen waardoor de gehele routing niet ideaal is en automatisering van processen niet goed uitvoerbaar. Dit zou leiden tot een te arbeidsintensieve en te weinig efficiënte gang van zaken. Door langere, ononderbroken productielijnen en automatisering is minder laaggeschoold personeel nodig en dus minder inzet van arbeidsmigranten. 

De bouw moet duurzaam worden uitgevoerd, onder meer door hergebruik van puingranulaat voor betonfundaties en vloeren. Warmte wil men terugwinnen en er komen, naast parkeerruimte, ook zonnepanelen op het dak. De sprinklerinstallatie voor brandbeveiliging geeft de mogelijkheid opslag van water te gebruiken als warmtebuffer. 

Hoogte 
B en W hebben aandacht gevraagd voor het verminderen van hittestress en zorgvuldige landschappelijke inpassing met aandacht voor het ‘breken’ van de bouwmassa die daardoor minder oogt als een blokkendoos. De maximaal toegestane hoogte van 15 meter kan worden opgerekt tot 25 meter. Het bestemmingsplan maakt dat “in beginsel” mogelijk. 

Over het tijdstip waarop de nieuwe vestiging in gebruik komt, is nog weinig te zeggen, maar de vergunningprocedure kan volgens verantwoordelijk wethouder Jan Leendert van den Heuvel (SGP) “vrij snel” worden doorlopen. 

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp