Veel animo voor open repetitie Koor Fabulous!


Bodegraven –
Op maandag 4 oktober jl. hield Koor Fabulous! een open repetitie waarbij geïnteresseerde dames
van harte uitgenodigd waren om eens mee te doen en te ervaren of zingen bij dit koor ook iets
voor hen is. Maar liefst 11 nieuwe dames meldden zich deze avond voor de koorrepetitie in IKC
Schatrijk aan de Eendrachtsweg in Bodegraven en voegden zich – na het in ontvangst nemen van
een muziekmap – tussen de andere koorleden.

Na een kort welkom aan de nieuwe dames startte dirigente Tanja van Dijk-Lutke met een originele
‘ademsteunoefening’, waarbij diverse klanken, geklap en gestamp elkaar afwisselden en
uiteindelijk ook door elkaar klonken. De oefening vergde de nodige concentratie, maar leverde ook
een hoop pret op. Daarmee was het ijs voor de meesten dan ook wel gebroken.
Vervolgens werd een nieuw driestemmig lied ingestudeerd dat tot slot ook nog in 5 groepen in
canon werd gezongen. Verder werden enkele songs uit het bestaande repertoire doorgezongen.
De nieuwelingen die dat wilden, konden hiermee – aan de hand van de muziekmap – zoveel
mogelijk proberen mee te zingen.

Ook passeerde de meeslepende ‘inzinger’ ‘Georgia on my mind’ de revue, waarbij de dames
werden uitgedaagd om op ‘soul-achtige wijze’ te improviseren. Door de prettige, ontspannen sfeer
in de groep durfden de meesten wel wat van zich te laten horen.
De avond werd afgesloten met het mooie, driestemmige liedje ‘When I say goodbye’ en toen was
er nog gelegenheid om – onder het genot van een drankje – bij te praten en ervaringen uit te
wisselen. Ook veel van de dames die er voor het eerst waren, bleven nog gezellig napraten. De
reacties waren veelal erg positief en enthousiast en 5 van de nieuwe dames lieten direct al weten
de volgende repetitie ook graag weer van de partij te zijn.


Al met al was het een geslaagde muzikale avond waarbij gezelligheid en saamhorigheid in een
ontspannen sfeer de boventoon voerden en de nieuwe dames zich heel welkom hebben gevoeld.
Heb je de open repetitie gemist, maar lijkt het jou ook leuk om eens mee te zingen bij Fabulous!?
Ook tijdens de reguliere repetities is er de mogelijkheid om een keertje op proef mee te komen
doen. Neem dus gerust contact op met voorzitter Joyce Smid op 06-23888193 of stuur een e-mail
naar info@koorfabulous.nl. Meer informatie is te vinden op www.koorfabulous.nl of
www.facebook.com/koorfabulous.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp