Plan locatie Burggraaff mag doorgaan, maar niet zoals het er nu ligt

Bodegraven – In een raadsinformatiebrief heeft het College van Burgemeesters en Wethouders de gemeenteraad geïnformeerd over de sloop- en nieuwbouwplannen voor de locatie Burggraaff op de hoek van de Kerkstraat en Oude Markt in Bodegraven. Het plan behelst de sloop van de voormalige winkelpanden en het realiseren van een appartementengebouw voor senioren.

Het College kan zich niet vinden in het ontwerp dat nu op tafel ligt en ook de dorpsbouwmeester is van mening dat hier nog een behoorlijke opgave voor de ontwikkelaar ligt. De criteria waarop het bouwplan wordt getoetst zijn onder meer de aansluiting bij het historische beeld van de omgeving en het bouwvolume van het complex.

Aansluiting beeldkwaliteit omgeving
Om het plan te realiseren heeft de initiatiefnemer een stuk grond van de gemeente nodig. Het college heeft aangegeven in principe bereid te zijn deze strook te verkopen, mits er voldoende sprake is van ruimtelijke kwaliteit en dat het plan aansluit bij de beeldkwaliteit van het centrum, zoals deze op dit moment wordt uitgewerkt door de gemeente in samenwerking met Hart In Bodegraven.

Ontwikkelaar is omgevingsmanager
Verder wijst het college erop dat zij het belangrijk vindt dat de buurt en vooral de omwonenden en belanghebbenden, zoals het naastgelegen Intertoys, door de ontwikkelaar nauwgezet betrokken worden bij de uitwerking van het plan. De in het plan opgenomen ondergrondse parkeergarage voldoet in ieder geval wel aan een belangrijke voorwaarde die was neergelegd.

Het college verwacht overigens dat het bouwplan niet meeloopt in het Bestemmingsplan Bodegraven Centrum, maar dat een afzonderlijke procedure doorlopen gaat worden.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp