Structureel investeren voor een klimaatbestendige toekomst

Bodegraven-Reeuwijk – Op Prinsjesdag werd bekend dat de regering de komende jaren 6,8 miljard gaat investeren in het verduurzamen van Nederland. Nog eens 250 miljoen euro wordt vrij gemaakt voor maatregelen tegen de droogte. De waterschappen zijn blij met deze stap, maar benadrukken wel dat dit niet voldoende zal zijn. Ook zal extra geld moeten naar de decentrale overheden in Nederland om versneld aan te kunnen passen aan weersextremen.

Zelf gaan de waterschappen de komende jaren 1,8 miljard investeren in veilige dijken en schoon en voldoende water.

Met het geld dat nu op de begroting van het rijk wordt vrijgemaakt, zet het demissionair kabinet de zorgen rondom het veranderende klimaat stevig op de agenda.

Structureel inzetten
De waterschappen benadrukken dat het tijd is voor de overheid om het beleid een structureel karakter te geven. Er moeten duidelijke keuzes worden gemaakt op het gebied van bijvoorbeeld het stimuleren van de aanleg van regenwaterbuffels, maar ook door een nationaal programma bodemdaling in te zetten.

De verwachting is dat we de komende jaren in ons land steeds vaker te maken te krijgen met extreme weersomstandigheden. De afgelopen jaren hadden we te maken met extreem warme en droge zomers, dit jaar was er het tegenovergestelde aan de hand met ongekend zware hoosbuiten die onder meer in Limburg tot overstromingen heeft geleid.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp