Fietspad of Pad van Alles

Het blijft onrustig rondom het fietspad langs de Breevaart in Reeuwijk-Brug. De plannen voor de Raadhuisweg/Zoutmansweg zijn door het college van B&W als definitief ontwerp bestempeld. Het plan is goedgekeurd door de provincie en de fietsersbond en opnieuw staat er een artikel in het AD over de gedane beloftes van wethouder Nieuwenhuizen en de burgemeester Van der Kamp, dat het bestaande fietspad c.q. Pad van Alles (PvA) zou blijven bestaan als apart fietspad.

Toch kun je je afvragen of in de praktijk die belofte wel iets waard is gebleken? Het Pad van Alles wordt op de Raadhuisweg, zo blijkt uit de plannen, versmald tot 2 meter en er worden belemmeringen aangebracht, Alles om de veiligheid te verbeteren, zo zegt de gemeente. Ondertussen worden fietsers straks gedwongen om van de fietssuggestiestroken op de rijbaan gebruik te gaan maken, tenzij je voortdurend bij de kruisingen wilt afstappen vanwege die belemmeringen. 

Gezien het grote aantal fietsers dat nu dagelijks gebruik maakt van het Pad van Alles, de eerdere petitie ‘Pad van Alles moet blijven’, uit 2019 met 1100 handtekeningen en de gedane toezeggingen, kan ik niet anders concluderen dat het lijkt dat de gemeente hier haar eigen plan er doorheen drukt. Kritiek of commentaar wordt niet op prijs gesteld, laat staan dat ernaar wordt geluisterd.   

De woordvoerder van de gemeente bevestigt dat de plannen ongewijzigd uitgevoerd worden zoals in het definitief ontwerp is weergeven. Ook de fractievoorzitter van het CDA Jan Vergeer geeft in het AD toe dat er verschillen in inzicht zijn voor wat betreft de veiligheid. De toekomst zal het leren. 

Zelf heb ik ook nog een vraag uitstaan bij de gemeente over de scootmobielen die nu gebruik maken van het Pad van Alles. Kunnen die de belemmeringen straks wel passeren? Of worden die ook maar de weg opgestuurd met alle risico’s van dien? 

Participatie? Ja, wel aanhoren, maar niet luisteren.
Ook in dit dossier lijkt het weer alsof de stem van veel burgers wordt genegeerd. Misschien zelfs wel als lastig ervaren. De commentaren op Facebook zijn niet mals en het massale gebruik van het huidige Pad van Alles door nagenoeg alle fietsers is een bevestiging dat men zich daar nu veiliger voelt dan op de Raadhuisweg, of Zoutmansweg.  

Geeft het feit dat het zogenaamde Nijntjepad blijft niet aan dat de wethouder de risico voor schoolgaande kinderen groter acht, dan dat ze wil toegeven? Het lijkt alsof alles bekeken wordt door een gekleurde bril.  

Wiens bril en met welke kleur? Dat laat ik aan de lezer over, maar opnieuw laten de politieke beloftes laten helaas weer een nare smaak achter.  

Cornelis 

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter