Monique Jonker [PvdA] Huizen bouwen, maar dan wel voor iedereen!!

GAMECHANGERArgumenten voor de (nog) zwevende kiezer. Nog niet zeker op welke partij je deze verkiezingen moet gaan stemmen. In plaats van een stemwijzer hebben we de lokale afdelingen van de politieke partijen gevraagd waarom we juist voor deze politieke partij moeten kiezen.

De landelijke partijen overbieden elkaar in hun verkiezingsprogramma’s als het gaat over huizen bouwen. En terecht. Er zijn te weinig woningen. Met als gevolg oplopende prijzen. Maar vooral lange wachtlijsten voor een betaalbare woning. Jarenlang is er te weinig gebouwd in de sociale huursector. Een gevolg van neoliberaal beleid. Woningcorporaties zijn ernstig belemmerd om betaalbare woningen te bouwen.

Maar ook ons eigen gemeentebestuur treft blaam. Achtereenvolgende colleges in onze gemeenten hebben jarenlang een onevenwichtig woningbouwprogramma uitgevoerd. H et gevolg: ook in Bodegraven- Reeuwijk lange wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning. Mensen met een laag inkomen hebben het nakijken. Jonge mensen, aan het begin van hun wooncarrière, worden hun woonplaats uitgejaagd. Zij zijn vrijwel kansloos om een woning die zij zich kunnen veroorloven te huren of te kopen in onze gemeente.

In het afgelopen najaar heeft de gemeenteraad een woonvisie vastgesteld. Eén van de belangrijkste constateringen in de woonvisie is, dat er meer sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. In toekomstige bouwprojecten zal er gemiddeld 25% sociale huurwoningen gebouwd worden. Eindelijk perspectief voor veel mensen met een laag inkomen die in de toekomst graag ook in onze gemeente willen wonen. In de buurt van hun familie en vrienden. In de omgeving die hen lief is.

Maar hoe schrijnend is het, dat bij het eerste project na vaststelling van de woonvisie jongeren en inwoners met een laaginkomen gewoon weer het nakijken hebben. In de Dronenhoek bouwen we bijna 300 woningen. Eigentijds, met oog voor klimaat en mobiliteitsvraagstukken. Juist door de omvang van het project alle kansen om achterstanden in de sociale woonsector een beetje in te lopen. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Niet bij dit rechtse college. Geen 25% sociale huurwoningen, maar slechts13,5%. En daar is geen enkele eengezinswoning bij!!
De Partij van de Arbeid neemt hier geen genoegen mee. Ook in onze gemeente moeten we huizen bouwen. Huizen bouwen voor iedereen en niet alleen voor hen met een goed gevulde portemonnee. Het aantal sociale huurwoningen moet omhoog in de Dronenhoek.

Maar ook in de toekomst zal er mee gebouwd moeten worden. Vooral betaalbare huur en koopwoningen. Ook in onze gemeente. Dat werpt de vraag op waar? Bouwen buiten de vastgestelde contour lijkt de enige oplossing. Wat de betreft de PvdA kan dat, mits zorgvuldig afgewogen en er een woningbouwprogramma wordt ontwikkeld dat de grote achterstanden in de sociale huur en de lagere koopcategorie oplost.

Monique Jonker


Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp

Column:

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp