Dirk-Jan Knol [CDA] Onze agrariërs zijn de Rembrandts van het Groene Hart

GAMECHANGERArgumenten voor de (nog) zwevende kiezer. Nog niet zeker op welke partij je deze verkiezingen moet gaan stemmen. In plaats van een stemwijzer hebben we de lokale afdelingen van de politieke partijen gevraagd waarom we juist voor deze politieke partij moeten kiezen.

Het Groene Hart zonder boeren en tuinders en is als het Rijksmuseum zonder de schilderijen van Rembrandt. Samen staan ze voor het beste wat ons land de wereld te bieden heeft. Rembrandt is wereldberoemd als groot vakman en vernieuwer in zijn vakgebied en dat zijn onze boeren en tuinders ook. Daarom moeten we op hen net zo zuinig zijn als op onze Rembrandts.

Voor de boer en tuinder zijn de grond, de dieren en de natuur het kapitaal waarmee hij werkt. De zorg voor het landschap, het milieu en dierenwelzijn is hun dagelijks werk. Weinig andere sectoren hebben in de afgelopen jaren zoveel milieuwinst geboekt in het terugdringen van de uitstoot en de ontwikkeling van nieuwe duurzame technieken. Veel boeren en tuinders hebben een familiebedrijf, dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dat is de reden dat zij als geen ander weten hoe zij zich steeds weer aan kunnen passen aan nieuwe omstandigheden. Dat doen ze al eeuwen.

Het CDA kiest voor een gezonde toekomst voor de melkveehouders en tuinders in het Groende Hart. Met hun vakmanschap en innovatie is een versnelling van de verduurzaming haalbaar. In een goede balans met de natuur, het landschap en de omgeving om hen heen. Wat de sector daarvoor nodig heeft is een duidelijk langetermijnperspectief, de ruimte om te ontwikkelen en een eerlijke prijs voor hun producten.

Duurzame landbouw
Voor een gezonde toekomst voor de hele agrarische sector kiest het CDA voor een nieuwe aanpak, waarbij de overheid met de sector duidelijke langjarige duurzaamheidsdoelen vastlegt en vervolgens de uitvoering aan de sector zelf over laat om deze doelen te halen.

Met de inzet van innovatie kunnen de doelen vertaald in een opgave op bedrijfsniveau. Daarmee laten we iedere boer de ruimte voor maatwerk, innovatie en vakmanschap om naar eigen inzicht zijn aandeel te realiseren. De overheid handhaaft op de uitkomst en hoeft zich minder met de bedrijfsvoering op het erf te bemoeien.
Wij zetten de modernisering en innovatie van de boeren voort om emissies verder te beperken. Het is belangrijk dat de sector zelf deze innovatie omarmt om de duurzaamheidsdoelen te behalen. Ook hier moeten overheid en ketenpartners bijdragen om de transformatie van deze belangrijke economische sector mogelijk te maken. Boeren kunnen dit niet alleen.

Ook de boeren leveren een bijdrage aan de stikstofreductie. Boeren die vrijwillig stoppen worden hiervoor gecompenseerd. Het CDA wil in het Groene Hart de mogelijkheden verruimen voor boeren om te participeren in duurzaam landschaps- en natuurbeheer.
Onze kennis over voedsel, water en duurzaamheid is van wereldklasse. Laten we die kennis gebruiken voor innovatie, maar ook om het kostbare veenpolderlandschap in het Groende Hart te behouden.

Eerlijke voedselprijs
Wij blijven ons inzetten voor een betere en eerlijke prijs voor de boer. Daarvoor komt er voor de consument meer transparantie over de herkomst en productiewijze van ons voedsel. In Europees verband zetten we ons in voor een lagere btw op groenten en fruit dat in Europa is geteeld.
Wij willen kortere ketens van het land naar het bord. Wat je van dichtbij haalt is verser, lekkerder en vaak minder belastend voor het milieu. Daarom stimuleert het CDA lokale coöperaties van boeren, winkeliers en consumenten om regionale producten op de markt te brengen en zo bij te dragen aan een sterke lokale en circulaire economie.

Tot slot
Het Groene Hart is als een levend schilderij, waar we in mogen wonen, werken en recreëren. Rembrandt kon als geen ander een landschap vastleggen op het doek. Maar niets is er mooier dan de echte veenpolder in het Groene Hart beleven. Daar moeten we trots op zijn en de echte Rembrandts van nu zijn onze boeren en tuinders. Stem daarom 17 maart voor een Groene Hart waar agrariërs de ruimte krijgen om samen met alle inwoners de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Laten we het Groene Hart beschermen en behouden. Stem CDA.


Deel dit bericht:

Facebook
Twitter