TVW TransVisieWarmte

Volgens Movemtum heeft Bodegraven-Reeuwijk opnieuw gesproken. Deze week werden de cijfers bekend hoe wij inwoners – althans het bewonerspanel denken over de vraag of onze gemeente in 2050 wel of juist niet van het gas afmoet.

Vragenlijst
In totaal hebben 720 panelleden en andere inwoners van Bodegraven-Reeuwijk een vragenlijst ingevuld. Volgens de gemeente zouden dit  voldoende mensen zijn om met een betrouwbaarheid van 95% uitspraken te doen over wat ‘alle’ inwoners van Bodegraven-Reeuwijk belangrijk vinden bij de (aanpak van de) transitie naar aardgasvrij wonen.  

Dat klinkt aardig, maar daar zijn toch wel een aantal forse kanttekeningen bij te plaatsen. 

720 panelleden op een bevolking van 35.000 inwoners is slechts 2%. Bekijk je het naar het aantal woningen – ca. 14.500 – dan heb je het nog steeds over maar 5%. Het valt dus te betwijfelen of dit aantal voldoende representatief is! 

Zeker wanneer  je weet dat de helft van het energieverbruik per huishouden op gaat aan verwarming. Ruim 40% van het gas wordt gebruikt voor verwarming van huizen en gebouwen. Daarom is het ook van belang om te weten waar het overige gasverbruik wordt verbruikt. Is daar dan niet meer rendement te behalen?  

Kosten
Bovendien, de gemiddelde kosten die gemaakt moeten worden om een woning van het gas te halen gaat naar schatting liggen rond de € 40.000. De vraag is dus, wie kan en wie gaat dat betalen? Waarschijnlijk niet de gemiddelde inwoner van onze gemeente.  

72% Van alle woningen  in Bodegraven-Reeuwijk is een koopwoning.  Dat zijn er dus ca 10.400 en met een investering van € 40.000 per huis, zal er zo’n € 416.000.000 nodig zijn. 

Ruim 28% van de respondenten vindt overigens dat de huizen niet van het gas af hoeven !! Daarvan twijfelt meer dan de helft of de alternatieven voor gas wel voldoende zijn om warmte te genereren. Bovendien is het een raadsel waarom andere landen juist over gaan op gas en wij eraf moeten? 

Haalbaar?
Van de Pro stemmers, dus de 42% die voor een gasvrije gemeente in 2050 zijn, vraagt ruim de helft zich wel af of die nieuwe manieren ook betaalbaar zijn en of er al voldoende nieuwe technieken zijn om te kunnen verduurzamen. 

Kortom het is nogal gewaagd om op basis van deze enquête er van uit te gaan dat er nu een betrouwbaar beeld is ontstaan op basis waarop besluiten kunnen worden genomen!  

Blijft het natuurlijk allemaal de vraag of die hele transitie echt haalbaar is?  

Met alleen zonnepanelen en windmolens verwacht ik dat het hem niet gaat worden. 

Andere vormen van energie opwekking zullen broodnodig zijn. 


Cornelis Hagen 

De volledige info is te vinden op onderstaande links.
https://www.bodegraven-reeuwijkspreekt.nl/resultaten.html
https://allecijfers.nl/gemeente/bodegraven-reeuwijk

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter