Transitievisie Warmte (TVW)

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is op dit moment bezig met het schrijven van de Transitievisie Warmte. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners zoekt zij de beste oplossing voor een aardgasvrij Bodegraven-Reeuwijk. De gemeente heeft medewerking gevraagd aan de bewoners om een vragenlijst in te vullen, waarin aangegeven kan worden wat men hierbij belangrijk vindt. 

Overigens is er al een TVW voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, als onderdeel van Midden Holland (Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den Rijn, Krimpenerwaard, Zuidplas en Waddinxveen.  DeTVW voor deze gemeenten is opgesteld door Merosch samen met CE Delft voor de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Hun analyse geeft aan als alternatief voor gas; elektrisch of warmtenet.  

Dan zijn er natuurlijk nog miljarden nodig voor aanpassing van de infrastructuur. En wie mag die miljarden ophoesten? Ja, u raadt het al via belastingen komt het grootste deel (net als nu)  van de bewoners. Wie betaald bijvoorbeeld de desinvestering van het gasnet? Wat voor miljarden op de balansen staat?
Bij warmtenetten denk ik gelijk aan Weideveld en de ervaringen daarmee, bij alles elektrisch denk ik waarom wordt ons uitgebreide gasnet niet gebruikt voor waterstof en/of groengas? Daar zijn oplossingen voor en ons verfijnde gasnet kan daarvoor aangepast worden. Daarnaast is waterstof op te slaan in oude gasvelden, zoutmijnen en dergelijke. Wind- en zonne-energie zijn niet of nauwelijks op te slaan, en deze bronnen zijn ook niet altijd voorhanden. Om waterstof te krijgen heb je overigens ook elektriciteit nodig, die zou met een deel van de windparken op zee in voldoende mate kunnen worden opgewekt.

De diverse gemeentes zijn heel verschillend van aard, Gouda is een dichtbevolkte stad,  Alphen ook, de overige zijn veel uitgestrekter met minder hoogbouw en veel platteland. Daarnaast liggen we in het Groene Hart, en dat moet je toch niet willen vervuilen met hoge windmolens van 250 meter, of grote weidevelden vol zonnepanelen. De uitkomsten per gemeente zullen ongetwijfeld verschillen en dan door de colleges worden samengevoegd. Ook is eea sterk afhankelijk van wooncorporaties.
In Bodegraven-Reeuwijk is 72% van de woningen een koopwoning, 20% is woningbouw en 8% is onbekende huur.  Waarom denkt men niet aan thorium-kerncentrales?  

Cornelis Hagen

Cornelis Hagen beschouwt de wereld graag. Vaak letterlijk door de lens van een camera, maar ook als kritische inwoner van Bodegraven-Reeuwijk,  in zijn columns die hij met enige regelmaat schrijft voor EditieGroeneHart.nl.

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter